SCENARIUSZ  SZKOLNEJ IMPREZY SPORTOWEJ GIMNAZJADA 2012!

ZORGANIZOWANEJ Z OKAZJI DNIA DZIECKA W RAMACH

         Programu Szkoły Promującej Zdrowie,

         Programu Trzymaj Formę oraz

         Szkoły bez Przemocy!

Termin i miejsce: 6 czerwca 2012r boisko szkolne przy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Organizator: nauczyciele wychowania fizycznego , samorząd uczniowski

CEL GŁÓWNY IMPREZY: Integracja uczniów.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Działania profilaktyczne – sport jako alternatywa wobec patologii.
  2. Promowanie zdrowego stylu życia.
  3. Integracja podczas gier i zabaw sportowych uczniów w różnym wieku.
  4. Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej.
  5. Wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.
  6. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych.
  7. Edukacja poprzez zabawę.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY:

 

  1. Ilość zawodników: 8osób z każdej klasy (4 dziewczęta i 4chłopców) do współzawodnictwa w zabawach ruchowych
  1. Punktacja za wynik i zdobyte miejsce wynosi – 4pkt, 3pkt, 2pkt., 1 pkt.

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na zakończenie imprezy.

 

PROGRAM IMPREZY:

    Godzina 9.00- Zbiórka na boisku „Blisko Boisko”

1.Przedstawienie programu dnia, omówienie harmonogramu konkurencji sportowych i zasad rywalizacji. Podział na grupy.

2.Konkurencje sportowo – rekreacyjne na wesoło

 

I.”Strzały na bramkę”- Uczestnicy dobierają się parami chłopiec- dziewczyna, chłopiec ma zawiązane oczy. Dziewczyna komunikując się z nim tylko słownie prowadzi kolegę podpowiadając mu jak dojść do bramki z piłką i zdobyć gol.

 

 II.”Zdobycie Flagi”- zespoły posiadają dwa materace .Zadaniem jest drużyny jest opanowanie materaca, przejście na kolejny i jak najszybsze zdobycie flagi

 

III.”Wiązanie sznurowadeł”- uczestnicy zdejmują buty układając je na stercie, przeciwnicy związują w czasie 1 min sznurowadła. Powrót na własne miejsca i na komendę jak najszybszy powrót w swoim obuwiu.

 

III. „Powieś pranie przed Euro!” – konkurencja sprawnościowa: drużyny ośmioosobowe, pachołek, dwie osoby drużyny rozciągają linkę, przy pachołku miska z odzieżą kibica, dziecko ma za zadanie powiesić koszulkę na lince obiec .- wrócić po dotknięciu kolejnego zawodnika, ten musi wykonuje podobne zadania. Gdy nie ma już prania kolejni zawodnicy muszą  zdjąć pranie do miski

 

IV. Zakupy Przed Euro!- zawodnicy dobierają się parami chłopiec dziewczyna. Para z wózkiem sklepowym dobiega zamkniętego pudła i wyciąga gadżet związany z kibicowaniem. Pakuje go do wózka i wraca na start przekazując wózek kolejnej parze.

 

3.Mecz finałowy Szkolnego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców.

 4. Podsumowanie projektu „Jestem kibicem fair play!- występ cheerleaderek

4. Wręczenie nagród i podsumowanie imprezy