Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Aktualności  

Wielki sukces uczniów Gimnazjum nr 1. Bartosz Kurgiel laureatem, Weronika Gutowska i Weronika Jóźwik finalistkami ogólnopolskiego finału konkursu „Papież – Słowianin”

18 maja 2017 roku w Łodzi odbyły się eliminacje ogólnopolskiego konkursu z wiedzy o życiu i czasach Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II: „Papież – Słowianin”. Wśród 58 finalistów z 7 województw znalazło się aż troje uczniów Gimnazjum nr 1 w Koluszkach: Bartosz Kurgiel (3c), Weronika Jóźwik (2d) i Weronika Gutowska (2c). W tym roku tytuł laureata konkursu wywalczył Bartosz Kurgiel (V miejsce w Polsce). Temat ósmej edycji konkursu brzmiał: „Św. Jan Paweł II – papież spod znaku Fatimskiego Orędzia Matki Bożej”.
Eliminacje z wiedzy i nauczania Papieża-Słowianina były ponownie organizowane przez Łódzkie Kuratorium Oświaty w porozumieniu z innymi kuratoriami. Patronat nad eliminacjami tradycyjnie objęło szereg osób
i instytucji, m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Arcybiskup Metropolita Łódzki, Prezydenta Miasta Łodzi i inni.
Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap szkolny polegał na samodzielnym napisaniu pracy na jeden z wybranych tematów. Zagadnienia dotyczyły wartość modlitwy różańcowej, ulubionej modlitwy św. Jana Pawła II; związku wydarzeń z 13 maja 1981 r., (zamach na życie papieża) z orędziem fatimskim oraz tajemnicy biskupiego i papieskiego zawołania TOTUS TUUS a także symboliki herbu papieża- Polaka.
Każdy z przybliżonych tematów posiadał bardzo obszerną literaturę, na którą składało się kilkanaście dokumentów i przemówień papieża, a zwłaszcza encyklika Redemptoris Mater („Matka Odkupiciela”) oraz listy apostolskie: Mulieris Dignitatem („Godność Kobiety”) i Rosarium Virginis Mariae („Różaniec Dziewicy Maryi”). Pierwszy, szkolny etap konkursu był solidnym wstępem do dalszych eliminacji zrealizowanych w formie testu w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Na tym poziomie uczniowie Gimnazjum nr 1 musieli ponadto wykazać się znajomością biografii św. Jana Pawła II, źródeł z epoki oraz licznych tekstów dotyczących Objawień Fatimskich. Jak się wkrótce okazało, bardzo trudny test w syntetycznej formie obejmował większość wyznaczonych przez organizatorów zagadnień, a nawet w wielu punktach je przekraczał.
Ostatecznie po ogłoszeniu wyników w dniu 29 marca br. okazało się, że wszyscy uczniowie koluszkowskiej Jedynki będą uczestnikami etapu ogólnopolskiego i jako finaliści etapu wojewódzkiego otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych.
Wyniki etapu ogólnopolskiego, w których tak wysoką lokatę zajął Bartosz Kurgiel, nie były tym razem szczególnym zaskoczeniem. Uczeń Gimnazjum nr 1 przygotowywany do konkursu przez p. Dawida Urbańczyka prezentował bardzo wysoki poziom intelektualny. Przypomnijmy, Bartosz brał udział w konkursie już po raz drugi, a w poprzedniej edycji do upragnionego finału ogólnopolskiego zabrakło mu jedynie 3 punktów! Nasz uczeń naprawdę pasjonuje się osobą „Papieża-Słowianina” i na co dzień mocno identyfikuje się
z wartościami przez niego głoszonymi. Niech nie dziwi zatem fakt, że to właśnie Bartosz zostanie zapamiętany jako ten, który jako pierwszy uczeń z Koluszek osiągnął tak wysokie i promowane miejsce w ogólnopolskim konkursie papieskim. Radość i duma są tym większe, że Weronika Jóźwik i Weronika Gutowska zajęły również wysokie miejsca w ogólnopolskim finale. Takich uczniów nie powstydziłaby się żadna szkoła z naszego kraju.
To wielka radość dla wszystkich, którzy wspierali uczniów Gimnazjum nr 1 w przygotowaniach do konkursu. Na pierwszym miejscu trzeba tu wspomnieć o rodzinach uczniów, w których ci młodzi wzrastają oraz
o wszystkich, którzy w koluszkowskiej Jedynce wyciskają swoje piętno na intelektualnym rozwoju naszego Laureata i Finalistek. Miejmy nadzieję, że ogrom informacji zdobytych przez Bartosza i Weronik, nie tylko poszerzy ich wiedzę i intelektualne horyzonty, ale również udoskonali i uformuje w duchu chrześcijańskim ich młodą i kształtującą się jeszcze osobowość. Miejmy nadzieję, że wielki sukces Bartosza Kurgiela, Weroniki Jóźwik i Weroniki Gutowskej będzie motywacją dla wszystkich przyszłych uczestników kolejnych edycji konkursu o naszym wielkim świętym.Dawid Urbańczyk

Autor: jurekpec 07.06.2017


Content Management Powered by CuteNews