Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Aktualności  

CZAS NA CZYTANIE ODSŁONA DRUGA

11 kwietnia 2016 r. odbył się II etap konkursu „A właśnie, że czytamy”. Drużyny pisały indywidualny test ze znajomości treści kolejnej konkursowej lektury „Stroiciel” T. Trojanowskiego. Uczniowie zmagali się z testem składającym się z 20 pytań zamkniętych, otwartych, typu prawda–fałsz, rozwiązywali rebusy i uzupełniali luki. Najwięcej trudności przyniosło uczestnikom jedno z pytań otwartych, w którym trzeba było podać nazwę klubu, w którym główny bohater miał spotkać się z nieznajomym od którego dostał smsa o tajemniczej treści. Test najlepiej napisał kolejny raz uczeń kl. 2A, tym razem - Jakub Majchrzak zdobywając maksymalną ilość punktów, oraz Julia Zajączkowska z kl. 2A i Wiktoria Guzek z kl. 2E uzyskując 18/20 pkt. Drużynowo test najlepiej napisała kl. 2A, uzyskując tym samym w ogólnej punktacji 5 pkt., następnie ex aequo kl. 2B i 2D- 4 pkt., oraz 3 pkt. znów ex aequo kl. 2C i 2E.
Drugą konkurencją II etapu konkursu było przygotowanie przez każdą drużynę jedną grę planszową. Oceniana była zgodność z treścią książki, pomysłowość i oryginalność oraz estetyka wykonania. Drużynowo największą liczbę punktów otrzymała kl. 2B, uzyskując tym samym w ogólnej punktacji 5 pkt., następnie kl. 2D - 4 pkt., kl. 2C- 3 pkt., kl. 2A- 2 pkt. Klasa 2E nie dostarczyła pracy i nie uzyskała punktów w tej konkurencji.
Organizatorki konkursu informują, że w związku z trudnością w zakupie ostatniej lektury konkursowej „Kiedy zegar wybije dziesiątą” A. Błotnickiej została ona zamieniona na książkę M. Wardy „5 sekund do io”. Test ze znajomości treści tej książki planowany jest na 06.05.2016 r. Oprócz tego, zadaniem każdej drużyny jest przygotowanie wystąpienia publicznego, którego tematem będzie uświadomienie młodym ludziom zagrożeń wynikających z życia w świecie wirtualnych gier.
Wymogi i kryteria oceny:
1. Czas- 3 min.
2. Trafny dobór 3 argumentów zaczerpniętych z książki „5 sekund do io”
3. Zaangażowanie każdego członka drużyny (1 uczeń-wstęp, 3 uczniów argumentacja, 1 uczeń podsumowanie)
4. Przygotowanie do roli - wyłącznie tekst mówiony, nie czytany
5. Ogólny wyraz artystyczny podczas prezentacji
Wystąpienia odbędą się na forum wszystkich uczestników turnieju w dniu 09.05.2016 r.

Data: 24.04.2016

IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego „Do you speak Deutsch"?

W dniu 5 kwietnia 2016 w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach odbyła się IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego „ Do you speak Deutsch"? Honorowy patronat nad konkursem objęła szkoła języków obcych Lingua Center w Koluszkach, która była jednocześnie sponsorem głównej nagrody – kursu językowego. Konkurs został zorganizowany przez p. Annę Spałę i p. Ilonę Dziedziczak. Do zmagań językowych stanęli ze sobą uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Popielawach, Gimnazjum w Brzezinach, Gimnazjum Św. Wojciecha w Makowie oraz uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.
Celem konkursu było propagowanie nauki języków obcych, motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego i niemieckiego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych, rozpowszechnianie wiedzy nt. krajów anglo– i niemieckojęzycznych oraz nawiązanie współpracy między szkołami z naszej gminy i powiatu.
Konkurs składał się z kilku konkurencji, w których uczestnicy musieli wykazać się wiedzą językową oraz znajomością państw anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Uczniowie zmagali się z łamańcami językowymi, znajomością przysłów w obu językach, do ich zadań należało także wysłuchanie i uzupełnienie słów piosenek niemiecko – i anglojęzycznych. Jedną z konkurencji było także dopasowanie znanych osobowości z Niemiec i Wielkiej Brytanii do ich osiągnięć.
Ostatecznie najlepszą osobą z języka angielskiego okazała się Natalia Eliasiewicz z Gimnazjum w Brzezinach, a z języka niemieckiego Kinga Plichta z Gimnazjum w Makowie. Drugie miejsce z języka angielskiego przypadło Natalii Nowak z Gimnazjum w Makowie, a z niemieckiego Emilii Skibińskiej z Gimnazjum w Popielawach. Na 3 miejscu znaleźli się Patryk Kurc – język niemiecki oraz Katarzyna Domańska – języka angielski z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Uczennica Zofia Ścibiorek – Gimnazjum w Popielawach oraz Oliwia Skóra Gimnazjum w Brzezinach otrzymały wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz drobne upominki związane z językiem angielskim oraz niemieckim.
Uczniom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do udziału w następnych edycjach konkursu. Podziękowania dla sponsorów p. Alicji Mazurowskiej ze szkoły Lingua Center oraz p. dyrektor Jolancie Dąbrowskiej.

Ilona Dziedziczak
Anna Spała

Data: 12.04.2016

Czytaj więcej ...

Uczeń Gimnazjum nr 1 zwycięzcą archidiecezjalnego konkursu biblijnego „Słuchać Pana” AD 2016

Piotr Kabat uczeń klasy 1c Gimnazjum nr 1 w Koluszkach zwyciężył w konkursie wiedzy o Księdze Jozuego i Ewangelii św. Mateusza organizowanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Łodzi.
3 lutego br. Piotr uzyskał najlepszy wynik w etapie szkolnym konkursu. W tych eliminacjach wzięło udział 12 uczniów koluszkowskiej „Jedynki”, zaś w całej archidiecezji aż 320 uczestników z 30 gimnazjów. Młodzież miała wówczas do rozwiązania test składający się z 30 zamkniętych pytań dotyczących wiedzy o Księdze Jozuego i Ewangelii św. Mateusza. Ostatecznie 1 kwietnia o godz. 10. 00 w budynku Kurii Metropolitalnej Łódzkiej odbył się finał konkursu, w którym wzięło udział 34 uczestników z 26 szkół. Tym razem gimnazjaliści przez 45 minut musieli zmierzyć się z 40 pytaniami dotyczącymi, przesłania, egzegezy (wyjaśnienia), struktury oraz drobiazgowych informacji z Ksiąg wchodzących w zakres tegorocznego konkursu. Zagadnienia znacząco przekraczały poziom wymagań podstawy programowej przewidzianej dla gimnazjum. Dla przykładu, uczniowie musieli przytoczyć z pamięci tytuły 5 wielkich mów Pana Jezusa, podać podział i chronologię wydarzeń Księgi Jozuego oraz wyjaśnić podobieństwa (paralele) między Jozuem a Panem Jezusem.
...

Data: 12.04.2016

Czytaj więcej ...

Konkurs Wiedzy o Prawie

W tym roku uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w organizowanej po raz pierwszy przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych Ogólnopolskiej Akademii - Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkól podstawowych i gimnazjalnych, realizowanej w ramach programu „Szkoła bliższa prawu”.
Konkursowi przyświecają następujące cele: wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, a także kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie związków prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Dwa pierwsze polegają na rozwiązaniu testu i odpowiedzi ustnej na pytanie. Uczniowie przygotowujący się do tej rywalizacji musieli zaznajomić się z podręcznikiem „Przychodzi uczeń do prawnika” Natalii Radosh i Michała Łakomeckiego.
Pierwszy etap odbył się 30 marca. Do szkolnych eliminacji przystąpiło dziewięcioro uczniów: Joanna Bankowska kl.3 a, Julia Suwalska kl.3a, Oliwia Jeziorska kl.1d, Weronika Jóźwik kl. 1d, Julia Markiewicz kl.1d, Jakub Szkopiński kl. 3a, Dawid Szczepanek kl. 3d, Marcel Hadała kl. 2c i Stanisław Frączkowski kl. 1d.
Najpierw uczestnicy konkursu musieli rozwiązać test składający się z 50 zadań, wśród których znalazły się pytania dotyczące prawa autorskiego, zawodów prawniczych, mediacji, postępowania cywilnego, dziedziczenia, władzy rodzicielskiej, praw i obowiązków ucznia, odpowiedzialności dzieci przed prawem, a także praw przysługujących konsumentom.
...

Data: 12.04.2016

Czytaj więcej ...

Kampania społeczna „Żyj smacznie i zdrowo” w Gimnazjum nr 1

Działania naszej szkoły w ramach kampanii społecznej „Żyj smacznie i zdrowo” przebiegały w tym roku na kilku płaszczyznach i były niezwykle różnorodne. Pierwszym działaniem były lekcje dotyczące zdrowej diety oraz zasad komponowania codziennego menu. Przeprowadzono je we wszystkich klasach 1 i 2, w sumie objęto nimi 230 osób. W październiku uczniowie przystąpili do programu edukacyjnego „Lubella inspiruje i edukuje”. Celem programu było pokazanie gimnazjalistom, jak powinien wyglądać prawidłowo skomponowany posiłek oraz jak właściwe odżywianie wpływa na ich zdrowie i sprawność fizyczną, zarówno obecnie jak i w przyszłości. W fazie końcowej programu uczniowie przygotowywali własne pomysły na dania z makaronem, opisywali je, robili zdjęcia i wysyłali do organizatora – firmy Lubella. Kolejne działanie, realizowane w listopadzie, to stworzenie grupy projektowej, której zadaniem było ustalenie najważniejszych zasad racjonalnego żywienia. W grudniu w ramach kampanii przeprowadzono ankiety dotyczące nawyków żywieniowych młodzieży naszej szkoły. Zebrane wyniki i wnioski przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej.
W ramach kampanii 7 kwietnia odbył się też Konkurs Piosenki Prozdrowotnej i Wiosenny Festyn ze Zdrową Żywnością. Zwycięstwo w konkursie wywalczyła klasa II d, która przygotowała wyśmienite ciasteczka owsiane, kolorowe koktajle i piękną autorską piosenkę pt. Zdrowa dieta na śniadanie. Każda grupa starała się przygotować zdrowe i zarazem smaczne dania. Tematem przewodnim było hasło „Nasze wyzwanie to zdrowe śniadanie”. Były więc sałatki warzywne, jogurt z musli i owocami, koreczki owocowe, włoskie pełnoziarniste kanapki z pomidorem, gofry w wersji „light” oraz placuszki z owocami.
...

Data: 12.04.2016

Czytaj więcej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Następny >>

Content Management Powered by CuteNews