Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Wizyt  

Kuratoryjni wizytatorzy ds. ucznia i inne instytucje zajmujące się przestrzeganiem praw dziecka
Postawę prawną realizacji i ochrony praw dziecka w Polsce tworzą Konstytucja RP i polskie ustawodawstwo oraz ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe dotyczące praw człowieka, w szczególności praw dziecka.
Nie ma jednolitego dokumentu określającego prawa ucznia.
W Polsce najważniejsze, odnoszące się do dziecka, akty prawne to:
- Art.72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
- Ustawa z dn. 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka
- Konwencja o Prawach Dziecka

TU SZUKAJ POMOCY:

KOORDYNATOR DZIAŁAŃ W ZAKRESIE
PRZESTRZEGANIA PRAW UCZNIA I PRAW DZIECKA

w Łódzkim Kuratorium Oświaty
p. wizytator Bożena Krajewska - Bicz
dyżur telefoniczny:
wtorek 1400 - 16 00
tel.: (42) 637 70 55

BIURO RZECZNIKA PRAW DZIECKA
ul. Śniadeckich 1
00-656 Warszawa
biuro przyjmuje codziennie w godzinach 815 - 16 15
w czwartek 1000 - 18 00
Telefon informacyjno-interwencyjny:
(22) 696 55 50
czynny: codziennie w godz. 815 - 20 00,
fax: (22) 629 60 79 (całodobowo)

 

Strony, na których znajdziesz informacje o prawach dziecka
i prawach ucznia:

http://www.brpd.gov.pl/co_to_sa_prawa_dziecka.html
- co to są prawa dziecka?
http://www.brpd.gov.pl/index1.html
- strona Rzecznika Praw Dziecka
http://www.kopd.pl/
- Komitet Ochrony Praw Dziecka
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/928/
- prawa ucznia na stronie Interkl@sy
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/928/idc/3/
- spis szczegółowych praw ucznia na stronie Interkl@sy

Przypominamy Wam również o działającym od 20 listopada 2008 roku Dziecięcym Telefonie Zaufania. Telefon zaufania został uruchomiony z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Każde dziecko potrzebujące pomocy może skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują w godzinach 8.15 - 20.00
Numer telefonu: 0 800 12 12 12

Można się z nim połączyć bezpłatnie z każdego telefonu stacjonarnego oraz z telefonów komórkowych sieci Orange.