Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Publikacje nauczycielskie  

Publikacje nauczycielskie

Profilaktyka

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły. Regulaminy szkolne.
autor opracowania - Emilia Felkiewicz


Biologia - materiały do egzaminu

Materiały powtórzeniowe do egzaminu gimnazjalnego - BIOLOGIA kl.1
autor - Małgorzata Owczarek

Materiały powtórzeniowe do egzaminu gimnazjalnego - GENETYKA I ANATOMIA
autor - Małgorzata Owczarek

EKOLOGIA CZ.1 (cechy populacji, zależności międzygatunkowe)
autor - Małgorzata Owczarek


Zadania egzaminacyjne obejmujące materiał z klasy III gimnazjum
autor - Małgorzata Owczarek


Zadania egzaminacyjne obejmujące materiał z klasy II gimnazjum
autor - Małgorzata Owczarek


Zadania egzaminacyjne obejmujące materiał z klasy I gimnazjum
autor - Małgorzata Owczarek


Scenariusze zajęć

"Nie udawaj Greka”
- scenariusz szkolnego konkursu mitologicznego, autorki: Urszula Chachulska-Tomaszczak, Anna Malecha, Portal MEN Scholaris


"Wzory skróconego mnożenia”
- scenariusz lekcji matematyki, autorka: Anetta Olejniczak, Portal Profesor.pl (dostęp do materiałów po zalogowaniu do portalu :-( )


"Prawdopodobieństwo zdarzenia losowego"
- propozycja scenariusza zajęć z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum, autorka: Katarzyna Wójcik, Portal Publikacje edukacyjne.pl


"Przed pracą klasową z graniastosłupów"
- scenariusz powtórzeniowej lekcji matematyki w klasie drugiej gimnazjum, autorka: Katarzyna Wójcik, Portal Publikacje edukacyjne.pl


"Czy statystyka kłamie ?"
- propozycja scenariusza lekcji matematyki dla klasy pierwszej gimnazjum, autorka: Anetta Olejniczak, Portal Publikacje edukacyjne.pl


"Konkurs wiadomości o polach figur płaskich"
- propozycja scenariusza lekcji diagnozującej z matematyki w klasie I gimnazjum, autorka: Anetta Olejniczak, Portal Publikacje edukacyjne.pl


Programy i projekty edukacyjne

„Funkcje od A do Z”
- projekt matematyczny, materiały wypracowane podczas kursu e-learningowego Nauczycielskiej Akademii Internetowej, opracowała: Katarzyna Wójcik


„Na ścieżkach programowania”
- matematyczne aplikacje w Delphi i Turbo Pascalu, opracowała: Katarzyna Wójcik


Szkolny projekt „Szkoła bez przemocy” realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej
- opracowała: Emilia Michalak, pedagog szkolny


Szkolny system wspierania ucznia mającego trudności w nauce
- opracowała: Emilia Michalak, pedagog szkolny


"Matematyka wokół plusa"
- program autorski nauczania matematyki w gimnazjum, opracowały: Anetta Olejniczak, Katarzyna Wójcik, Portal Profesor.pl (dostęp do materiałów po zalogowaniu do portalu :-( )


Program profilaktyki "Bezpieczny komputer" realizowany w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
- oprawowanie: Emilia Michalak, Katarzyna Wójcik, Jarosław Rzesiewski, Jerzy Pecyna - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, Małgorzata Szyszka - Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii w Koluszkach


"Plan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych"
- propozycja planu pracy na cały rok szkolny zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum, autorka: Anetta Olejniczak, Portal Publikacje edukacyjne.pl


"Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego"
- Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego, autorka: Anetta Olejniczak, Portal Publikacje edukacyjne.pl


Edukacja europejska

"Razem w Europie. 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach" - WSTĘP
autorki: Danuta Pecyna, Urszula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik, Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, wyd. OBRWL Bedoń, 96 str., XI 2009


"Razem w Europie. 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach" - Rozdz.1 Moja i Twoja Europa
, autorki: Danuta Pecyna, Urszula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik, wyd. OBRWL Bedoń, 96 str., XI 2009


"Razem w Europie. 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach" - Rozdz.2 Suomi znaczy Finalndia
, autorki: Danuta Pecyna, Urszula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik, wyd. OBRWL Bedoń, 96 str., XI 2009


"Razem w Europie. 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach" - Rozdz.3 Nad Niemnem i Mrogą
, autorki: Danuta Pecyna, Urszula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik, wyd. OBRWL Bedoń, 96 str., XI 2009


"Razem w Europie. 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach" - Rozdz.4 Wielcy Polacy z Mazowsza
, autorki: Danuta Pecyna, Urszula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik, wyd. OBRWL Bedoń, 96 str., XI 2009


"Razem w Europie. 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach" - Rozdz.5 Szkoła, Ziemia
, autorki: Danuta Pecyna, Urszula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik, wyd. OBRWL Bedoń, 96 str., XI 2009


"Razem w Europie. 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach" - Rozdz.6 Odyseusz XXI wieku
, autorki: Danuta Pecyna, Urszula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik, wyd. OBRWL Bedoń, 96 str., XI 2009


"Razem w Europie. 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach" - Rozdz.7 Posłuchaj, co mówią ściany
, autorki: Danuta Pecyna, Urszula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik, wyd. OBRWL Bedoń, 96 str., XI 2009


"Razem w Europie. 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach" - Rozdz.8 Peace 2005 – lekcja tolerancji
, autorki: Danuta Pecyna, Urszula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik, wyd. OBRWL Bedoń, 96 str., XI 2009


"Razem w Europie. 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach" - Rozdz.9 Das Bild der Anderen
, autorki: Danuta Pecyna, Urszula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik, wyd. OBRWL Bedoń, 96 str., XI 2009


"Razem w Europie. 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach" - Rozdz.10 Sąsiedzi przyjaciele
, autorki: Danuta Pecyna, Urszula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik, wyd. OBRWL Bedoń, 96 str., XI 2009


"Razem w Europie. 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach" - Rozdz.11 Śladami Żydów w Łodzi i Stuttgarcie
, autorki: Danuta Pecyna, Urszula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik, wyd. OBRWL Bedoń, 96 str., XI 2009


"Razem w Europie. 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach" - Rozdz.12 Żyjmy zdrowo i kolorowo
, autorki: Danuta Pecyna, Urszula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik, wyd. OBRWL Bedoń, 96 str., XI 2009


"Razem w Europie. 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach" - Rozdz.13 Stop przemocy, sztuka mediacji
, autorki: Danuta Pecyna, Urszula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik, wyd. OBRWL Bedoń, 96 str., XI 2009


"Razem w Europie. 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach" - Rozdz.14 W poszukiwaniu korzeni
, autorki: Danuta Pecyna, Urszula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik, wyd. OBRWL Bedoń, 96 str., XI 2009


"Razem w Europie. 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach" - Rozdz.15 Otwarte granice, otwarte umysły
, autorki: Danuta Pecyna, Urszula Chachulska-Tomaszczak, Małgorzata Drabik, wyd. OBRWL Bedoń, 96 str., XI 2009


"Das Bild der Anderen"
- edukacyjny projekt językowy wykorzystujący narzędzia ICT, autorka: Urszula Chachulska-Tomaszczak, Portal MEN Scholaris


"Sąsiedzi, przyjaciele"
- projekt edukacyjny w ramach Akcji eTwinning, realizowany z czeską szkołą z Prostejova, autorka i koordynatorka: Urszula Chachulska-Tomaszczak, ambasador Akcji eTwinning w woj. łódzkim


"Żyjmy zdrowo i kolorowo" ("Wir leben bunt und gesund")
- międzynarodowy projekt edukacyjny w ramach programu MŁODZIEŻ, realizowany z czeską szkołą z Prostejova, autorka i koordynatorka: Urszula Chachulska-Tomaszczak


"Odyseusze XXI wieku"
- międzynarodowy projekt edukacyjny "Odyseja", autorka: Urszula Chachulska-Tomaszczak, Portal MEN Scholaris


"Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w drodze do zjednoczonej Europy"
- dzięki pomocy Unii Europejskich Federalistów nauczycielom Gimnazjum nr 1 w Koluszkach udało się dwukrotnie zorganizować warsztaty edukacyjno-ekologiczne w Sant Georgen w Niemczech, autorka: Urszula Chachulska-Tomaszczak, Portal MEN Scholaris


"Drogi do niepodległości - narodowe impresje malarskie"
- projekt interdyscyplinarny realizowany przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Koluszkach we współpracy z uczniami szkoły fińskiej w ramach programu Netdays 2001 Komisji Europejskiej w Brukseli - autorzy: Waldemar Siedlik, Danuta Pecyna, Urszula Chachulska-Tomaszczak, Piotr Łyszkowicz, Anna Malecha, Jerzy Pecyna, Agnieszka Stępień


Europejskie spotkania w sieci - Waldemar Siedlik, Danuta Pecyna // Nowe w Szk. - 2002, nr 6, wkł. "Kierow. Szk.", s.6-7


Prelekcje na konferencjach

"Turnieje BRD w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach"
- treść referatu wygłoszonego na I Wojewódzkiej Konferencji "Wychowanie Komunikacyjne w praktyce szkolnej" - Łask 2004, autor: Jerzy Pecyna


"Szkolne Ośrodki Kariery - kluczem do drzwi sukcesu"
- prezentacja multimedialna SZOK przy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach (OK. 33 MB), Forum Dyskusyjne Młodzieży, Łodź 2004, autor: Emilia Michalak,opiekun SZOK


"Przygotowanie uczniów Gimnazjum nr 1 w Koluszkach do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym"
- streszczenie referatu wygłoszonego na Wojewódzkiej Konferencji Informatycznej "Edukacja dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego" - ŁCDNiKP, ISBN 83-89386-42-9, praca zbiorowa pod kierunkiem Janusza Moosa, autor referatu: Jerzy Pecyna


Inne materiały

"Pierwsza pomoc przedmedyczna"
- materiały pomocnicze do nauki wychowania komunikacyjnego, zebrał i opracował: Jerzy Pecyna