Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Projekty  

 

Socrates Comenius

Comenius - komponent programu Socrates - stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkól w Europie i 69 milionów uczniów tych szkól. Wspiera on inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych.

Netd@ys

Netd@ys jest inicjatywa Komisji Europejskiej skupiająca ludzi o różnym pochodzeniu oraz stwarzająca możliwość wspólnego kreowania projektów  z zakresu "nowych mediów".

Das Bild der Anderen

Das Bild der Anderen - projekt polega na wymianie korespondencji elektronicznej miedzy dwoma szkołami, w których jest nauczany j. niemiecki. Uczniowie są dobierani pod względem wieku i stopnia opanowania języka...

Wielcy Polacy
 z Mazowsza

"Wielcy Polacy z Mazowsza" - to międzynarodowy projekt edukacyjny realizowany przez Gimnazjum nr 1 z uczniami z Szkoły ¦redniej nr 4 w białoruskiej Wilejce. Podczas wspólnych wycieczek do Żelazowej Woli, Warszawy, Lipiec Reymontowskich oraz Łodzi zapoznawaliśmy młodzież z życiem i twórczością Fryderyka Chopina, Władysława Reymonta i Władysława Strzemińskiego

Future of Europe

Współpraca w ramach tego projektu została nawiązana dzięki portalowi edukacyjnemu Interklasa ( http://www.interklasa.pl )W tym międzynarodowym projekcie edukacyjnym,realizowanym w ramach Spring Day, uczestniczyło 27 szkół z ośmiu państw europejskich: Austrii, Włoch, Łotwy, Litwy, Portugalii, Rumunii, Słowenii. Polska była reprezentowana jedynie przez Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Koordynatorem działań była szkoła z Litwy-Gimnazjum Ziburys. Projekt ten miał charakter interdyscyplinarny i obejmował język angielski, sztukę, historię i geografię. Uczniowie prezentowali swoją szkołę, swoje miasto, przygotowali prace plastyczne przedstawiające ich wizje przyszłej Europy oraz pisali prace literackie w języku angielskim na temat przyszłości Europy. Efektem finalnym projektu jest strona internetowa pod adresem http://ziburys.prienai.lm.lt/future

Sąsiedzi, przyjaciele

eTwinning jest unijną akcją mającą na celu pomoc szkołom w znalezieniu partnera w innych krajach europejskich. Daje uczniom możliwości rozwijania wielu różnych kompetencji: językowych, interkulturowych i technicznych. Prawie 600 polskich szkół zgłosiło chęć uczestnictwa w akcji szkół bliźniaczych. Do końca czerwca 2005 roku zostało zarejestrowanych 91 partnerstw. Nasza szkoła nawiązała współpracę z czeską szkołą Palacka w Prostejovie. Prostejov to piękne, historyczne miasto leżące na Morawach, a Palacka jest najstarszą szkołą w okręgu Prostejov. Rok szkolny 2005/2006 to 122 rok istnienia szkoły. Uczęszcza do niej około 700 uczniów, w wieku od 6-15 lat. Szkoła posiada również swoją stronę internetową pod adresem http://www.palacka.com. Oficjalna strona projektu "Sąsiedzi przyjaciele znajduje się pod adresem http://www.gimkol1.scholaris.pl/

Żyjmy zdrowo i kolorowo

to hasło międzynarodowego projektu, jaki realizowali uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach razem ze swoimi rówieśnikami z czeskiego Prostejova. Projekt ten przeprowadzany w ramach programu MŁODZIEŻ umożliwił młodym ludziom podejmowanie różnych działań promujących zdrowy styl życia. Podczas sześciodniowego pobytu w Koluszkach 34-osobowa grupa składająca się z czeskich i polskich uczniów i nauczycieli nie tylko doskonaliła umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, ale także zachęcała do dbania o własne zdrowie.

Odyseja

Odyseja - ciekawa forma projektu edukacyjnego, w którym wzięli udział koluszkowscy gimnazjaliści, jest również przygotowany przez Goethe Instytut międzynarodowy projekt - gra. Jego uczestnicy podczas nowoczesnej podróży po świecie przez Internet, niczym mityczny Odyseusz, napotykają nieznane osoby...

Szlakiem Frasobliwego i Wspólczujacej...

Szlakiem Frasobliwego i Współczującej jest to strona internetowa wykonana przez uczniów naszego gimnazjum w ramach Szkolnego Projektu Comeniusa. Uczniowie naszej szkoły przybliżając naszym partnerom Koluszki i jego okolice, przedstawili przydrożne kapliczki i krzyże oraz opowiedzieli krótko ich ciekawa historie...

Nad Niemnem i Mroga

Nad Niemnem i Mroga projekt międzynarodowych wakacyjnych warsztatów edukacyjnych, których uczestnikami byli uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach i Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II w Wilnie.

Śladami Żydów w Polsce i Niemczech

Szukanie śladów W dniach 8-12.03.2006 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach gościło uczniów i nauczycieli z Niemiec. Wizyta ta była kolejnym etapem realizowanego wspólnie od października 2005 roku projektu „Śladami Żydów w Polsce i Niemczech”. Dotychczas uczniowie partnerskich szkół odwiedzili miejsca związane z historią i kulturą żydowską w Łodzi i Stuttgarcie. Byli m.in. w synagogach i na cmentarzach żydowskich w obu miastach, przeprowadzali wywiady z rabinami gmin żydowskich oraz z ludźmi, którzy przeżyli Holocaust. Efektem finalnym przedsięwzięcia są opracowane wspólnie strony internetowe (), na których można obejrzeć m.in. filmy i zdjęcia z wycieczek edukacyjnych. Projekt "Szukanie śladów" został zrealizowany m.in. dzięki środkom finansowym przekazanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży