Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Projekty  

Koluszki - moje miasto

Koluszki moje miasto - jest to projekt interdyscyplinarny, którego celem było przybliżenie uczniom historii i współczesnego obrazu ich malej ojczyzny. Projekt ten zawiera również opis życia i twórczości wielkiego awangardzisty - Władysława Strzemińskiego, który część swego życia spędził w Koluszkach, ucząc m.in. plastyki w koluszkowskim gimnazjum.

Biblioteka szkolna na miarę XXI

Biblioteka szkolna na miarę XXI
to projekt nadesłany przez nasze gimnazjum na wojewódzki konkurs zorganizowany m.in. przez Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego w ramach III Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. Praca wykonana pod kierunkiem Pani Urszuli Chachulskiej-Tomaszczak zajęła I miejsce w kategorii albumów. Autorkami albumu były:Anna Matuszczyk, Ilona Kaczmarek, Emilia Lisiecka, Marta Monika Miller, Ewelina Celigowska

Sztuka blisko, coraz bliżej

21 października 2005 roku w naszym gimnazjum odbyła się inauguracja Międzyszkolnego Projektu Artystycznego "Jesień Strzemińskiego". Honorowy patronat nad projektem objął p. Piotr Janik - dziekan Wydziału Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Podczas realizacji projektu gimnazjaliści uczestniczyli w plenerach malarskich, zajęciach warsztatowych w ASP oraz lekcjach muzealnych.

Projekt"Bocian"

W roku 1998, jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie szkół podstawowych i średnich aktywnym uczestnictwem w akcjach dotyczących ochrony bociana, powstał projekt edukacyjny „Bocian”. W 2001 roku również nasza szkoła włączyła się do jego realizacji.

Szkoła bez przemocy

Gimnazjum nr 1 w Koluszkach przystąpiło w roku szkolnym 2006/2007 do kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”. Celem kampanii jest zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach poprzez wspieranie i służenie radą nauczycielom, uczniom i rodzicom jak uwolnić szkoły od przejawów agresji i przemocy. Szkolnym koordynatorem programu jest pedagog szkolny - p. Emilia Michalak