Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Dokumenty szkolne  

   Kliknij w link:

STATUT SZKOŁY

REGULAMIN SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 1 W KOLUSZKACH
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

WEWNĄTRZSZKOLNE SYSTEMY OCENIANIA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 w KOLUSZKACH - „ODNALEŹĆ SIEBIE”
REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 W KOLUSZKACH NA ROK 2014/2015 W RAMACH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

WARUNKI I TRYB POPRAWIANIA OCEN ROCZNYCH I OCENY Z ZACHOWANIA

PROCEDURY W PRZYPADKU NIESPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ UCZNIÓW

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW GIMNAZJUM NR 1 W KOLUSZKACH

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ UZALEŻNIENIEM W GIMNAZJUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓł NR 1 W KOLUSZKACH

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓLPRACY – Gimnazjum nr 1 im Jana Kochanowskiego w Koluszkach

PROCEDURY UZYSKANIA ZWOLNIENIA Z LEKCJI W-F i PODANIA O ZWOLNIENIE UCZNIA Z LEKCJI W-F