RSS
A A A
SmodBIP

Kadra Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni:
- 56 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1
- 1 kierownik świetlicy
- 2 pedagogów szkolnych
- 2 bibliotekarzy

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach zatrudnia następujących pracowników niepedagogicznych:
- głównego księgowego
- z-cę głównego księgowego
- 2 sekretarzy szkoły
- referenta do spraw zaopatrzenia
- 1 kucharza
- 2 pomoce kucharza
- 6 sprzątaczek
- 2 konserwatorów
 
Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art.41 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut szkoły. >>> pobierz statut Szkoły Podstawowej, a także Regulamin Rady Pedagogicznej >>> pobierz Regulamin Rady PedagogicznejOpublikował: Jerzy Pecyna
Publikacja dnia: 27.03.2018
Podpisał: Jerzy Pecyna
Dokument z dnia: 27.03.2018
Dokument oglądany razy: 1 701