RSS
A A A
SmodBIP

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach jest jednostką organizacyjną Gminy Koluszki, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła Podstawowa nr 1 działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), a został powołany Uchwałą nr XXXIII/49/09 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 27. 04. 2009 r. >>> pobierz treść uchwały o powołaniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 >>> pobierz statut

Regulamin Szkoły Podstawowej nr 1 >>> pobierz regulamin

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 >>>pobierz regulamin

Nadzór merytoryczny nad działalnością Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach sprawuje Kuratorium Oświaty                                                  >>> link do strony KO w ŁodziOpublikował: Jerzy Pecyna
Publikacja dnia: 27.03.2018
Podpisał: Jerzy Pecyna
Dokument z dnia: 27.03.2018
Dokument oglądany razy: 1 340