RSS
A A A
SmodBIP

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach

mgr Jolanta Dąbrowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Koluszkach
e-mail: sp1@koluszki.pl
tel. 44 714 58 77
fax. 44 714 58 66

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.
Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz  Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół nr 1 zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Koluszki.

Kompetencje Dyrektora Szkoły - Rozdział III, pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach >>> pobierz regulamin


Oświadczenie majątkowe umieszczone jest na stronie Urzędu Miasta Koluszki http://www.koluszki.samorzady.pl/

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 pełni funkcję na podstawie Zarządzenia nr 148/2014 Burmistrza Miasta Koluszki z dnia 23. 06. 2009 r. >>> pobierz treść zarządzenia 


mgr Małgorzata Hejchman

Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
w Koluszkach
e-mail: mhejchman@o2.pl
tel/fax: 44 714 58 37

 

mgr Danuta Pecyna

Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
w Koluszkach
e-mail: danutamm@onet.eu
tel. 44 714 58 77

Kompetencje i zakres zadań Zastępców Dyrektora określa rozdział III pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 >>> pobierz regulaminOpublikował: Jerzy Pecyna
Publikacja dnia: 27.03.2018
Podpisał: Jerzy Pecyna
Dokument z dnia: 27.03.2018
Dokument oglądany razy: 1 820