RSS
A A A
SmodBIP

Budżet

BUDŻET SZKOŁY: ------------ zł

Plan Finansowy dochodów i wydatków szkoły na rok 2012,
kwota ta jest przeznaczona na:

- wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- świadczenia BHP dla pracowników,
- bieżące opłaty za media,
- usługi,
- bieżące remonty, przeglądy i konserwacje,
- zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
- dokształcanie nauczycieli,
- zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
- zakup tonerów i papieru do urządzeń drukujących,
- zakup dostępu do portalu z przepisami i poradami prawnymi,
- zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,
- badania lekarskie i szkolenia BHP pracowników szkoły,
- aktualizacje oprogramowania.Opublikował: Jerzy Pecyna
Publikacja dnia: 23.09.2012
Podpisał: Jerzy Pecyna
Dokument z dnia: 23.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 333