Auto       Rejestracja

MENU

  

  Strona Szkoły

  O nas

  Godziny otwarcia

  Regulaminy

  Prolongaty

  Kółko Biblioteczne

  Nowości

  Patron szkoły

  Galeria dyplomów

  Konkursy

  Centrum Multimedialne

  Zbiory biblioteki

  Zasoby multimedialne

  Biblioteczka nauczycielskich pomocy dydaktycznych

  Biblioteczka prac uczniowskich


SZUKAJ

  Zaawansowane szukanie

O nas  

Biblioteka stanowi główny ośrode

Biblioteka stanowi główny ośrodek informacji w naszym Gimnazjum. Jest ważnym ogniwem wspierającym proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły oraz edukacje kulturalna i informacja uczniów.

Do najważniejszych zadań biblioteki należy:

  • gromadzenie i udostępnianie różnorodnych dokumentów piśmienniczych oraz zbiorów  audiowizualnych, multimedialnych i elektronicznych;

  • przygotowanie czytelników do korzystania z wszelkich źródeł informacji;

  • rozbudzanie i kształtowanie kultury czytelniczej uczniów;

  • stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań czytelników, oraz przyjemnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

Biblioteka naszego Gimnazjum rozpoczęła swoje funkcjonowanie wraz z powołaniem szkoły w dniu 1 IX 1999r. i wraz z nią rozwijała się z  w wielu obszarach swojej działalnoćci. Początkowo biblioteka zajmowała lokal na parterze budynku wraz z biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1. Po rozbudowaniu Gimnazjum, biblioteka posiada nowe, warunki lokalowe, chociaż wciąż dzieli lokal ze Szkołą Podstawową. Obecnie zajmuje przestronne  pomieszczenie na drugim piętrze szkoły, w których mieści się:

  • wypożyczalnia bez dowolnego dostępu do książek, ze stanowiskiem komputerowym dla nauczyciela bibliotekarza;

  • czytelnie z 18 miejscami dla czytelników,

  • trzy stanowiska komputerowe dla nauczycieli i uczniów oraz kserokopiarkę;

  • niewielki magazyn,  w którym  przechowuje się archiwalne numery czasopism oraz książki przygotowane do opracowywania.

Codzienne czynności wykonywane są  zgodnie z oczekiwaniami użytkowników biblioteki i według najnowszych trendów oświatowych.

Udostępniane są zbiory biblioteczne oraz udzielane porady w doborze odpowiedniej lektury zarówno dla uczniów Gimnazjum jak i Szkoły Podstawowej. 

Ważną rolę w pracy biblioteki spełnia czytelnia. Uczniowie korzystają z księgozbioru podręcznego, głównie najróżniejszych słowników oraz zamawiają dwutygodnik ”Victor” i inne prenumerowane czasopisma.  

Aktualne zbiory biblioteki to 2086 woluminów, oraz 267 zbiorów multimedialnych

 

§         NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

Małgorzata Kujawa   

Nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 1 w Koluszkach od 1 września 2004 r. Ukończone studia magisterskie z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Od 1 września 2007 r. staż na nauczyciela mianowanego.

Ukończony kurs na Opiekuna Multimedialnego Centrum Informacji