Auto       Rejestracja

MENU

  

  Strona Szkoły

  O nas

  Godziny otwarcia

  Regulaminy

  Prolongaty

  Kółko Biblioteczne

  Nowości

  Patron szkoły

  Galeria dyplomów

  Konkursy

  Centrum Multimedialne

  Zbiory biblioteki

  Zasoby multimedialne

  Biblioteczka nauczycielskich pomocy dydaktycznych

  Biblioteczka prac uczniowskich


SZUKAJ

  Zaawansowane szukanie

Aktualności  

Biblioteka stanowi główny ośrode

Biblioteka stanowi główny ośrodek informacji w naszym Gimnazjum. Jest ważnym ogniwem wspierającym proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły oraz edukacje kulturalna i informacja uczniów.

Do najważniejszych zadań biblioteki należy:

  • gromadzenie i udostępnianie różnorodnych dokumentów piśmienniczych oraz zbiorów  audiowizualnych, multimedialnych i elektronicznych;

  • przygotowanie czytelników do korzystania z wszelkich źródeł informacji;

  • rozbudzanie i kształtowanie kultury czytelniczej uczniów;

  • stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań czytelników, oraz przyjemnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

Biblioteka naszego Gimnazjum rozpoczęła swoje funkcjonowanie wraz z powołaniem szkoły w dniu 1 IX 1999r. i wraz z nią rozwijała się z  w wielu obszarach swojej działalnoćci. Początkowo biblioteka zajmowała lokal na parterze budynku wraz z biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1. Po rozbudowaniu Gimnazjum, biblioteka posiada nowe, warunki lokalowe, chociaż wciąż dzieli lokal ze Szkołą Podstawową. Obecnie zajmuje przestronne  pomieszczenie na drugim piętrze szkoły, w których mieści się:

  • wypożyczalnia bez dowolnego dostępu do książek, ze stanowiskiem komputerowym dla nauczyciela bibliotekarza;

  • czytelnie z 18 miejscami dla czytelników,

  • trzy stanowiska komputerowe dla nauczycieli i uczniów oraz kserokopiarkę;

  • niewielki magazyn,  w którym  przechowuje się archiwalne numery czasopism oraz książki przygotowane do opracowywania.

Codzienne czynności wykonywane są  zgodnie z oczekiwaniami użytkowników biblioteki i według najnowszych trendów oświatowych.

Udostępniane są zbiory biblioteczne oraz udzielane porady w doborze odpowiedniej lektury zarówno dla uczniów Gimnazjum jak i Szkoły Podstawowej. 

Ważną rolę w pracy biblioteki spełnia czytelnia. Uczniowie korzystają z księgozbioru podręcznego, głównie najróżniejszych słowników oraz zamawiają dwutygodnik ”Victor” i inne prenumerowane czasopisma.  

Aktualne zbiory biblioteki to 2086 woluminów, oraz 267 zbiorów multimedialnych

 

§         NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

Małgorzata Kujawa   

Nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 1 w Koluszkach od 1 września 2004 r. Ukończone studia magisterskie z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Od 1 września 2007 r. staż na nauczyciela mianowanego.

Ukończony kurs na Opiekuna Multimedialnego Centrum Informacji