Auto       Rejestracja

MENU

  

  Strona Szkoły

  O nas

  Godziny otwarcia

  Regulaminy

  Prolongaty

  Kółko Biblioteczne

  Nowości

  Patron szkoły

  Galeria dyplomów

  Konkursy

  Centrum Multimedialne

  Zbiory biblioteki

  Zasoby multimedialne

  Biblioteczka nauczycielskich pomocy dydaktycznych

  Biblioteczka prac uczniowskich


SZUKAJ

  Zaawansowane szukanie

Centrum Multimedialne  

Centrum Multimedialne

      Przygotowanie uczniów do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, upowszechnienie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem, to jedne z podstawowych założeń reformy edukacji. W podstawie programowej kształcenia ogólnego jest napisane, iż szkoła powinna stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, do swobodnego posługiwania się komputerem i Internetem w rozwiązywaniu problemów. Współczesny nauczyciel powinien twórczo wykorzystywać komputer w procesie dydaktycznym, a szkoła powinna stać się ośrodkiem nowoczesności i innowacji, który m.in. dzięki multimedialnej pracowni komputerowej służy całej społeczności lokalnej.

      Te wszystkie wymienione założenia skłoniły nas do utworzenia w roku szkolnym 2003/2004 w pomieszczeniu biblioteki i czytelni naszego Gimnazjum Szkolnego Centrum Multimedialnego.

W roku szkolnym 2005/2006 centrum wzbogaciło się o 4 nowe zestawy komputerów multimedialnych w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej", który to projekt był współfinansowany z dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Multimedialne jest czynne codziennie do godz. 15:00

Z komputerów można korzystać wyłącznie po lekcjach.
Do waszej dyspozycji jest obecnie 205 płyt CD ze zbiorów „Mediateki”: