E. Michalak A. Olejniczak S. Kowalska B. Gontarz A. Krakowiak D. Borkowski M. Koszada K. Wójcik J. Rzesiewski P. Zendeł U.Chachulska M.Owczarek
  1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d
    P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S P S
Poniedziałek  1  8:00- 8:45  j.polski 213 fizyka 14 chemia 015 matematyka 12 geografia 10 j.polski 115 wf-1/2/wf-2/2 HA informatyka 215 j.ang/j.ang 111/114 j.polski 211        
 2  8:55- 9:40  chemia 015 j.polski 213 matematyka 113 plastyka św. godz.wych 215/212 j.polski 115 wf-1/2/wf-2/2 HA j.polski 211 geografia 10 j.ang/j.ang 116/114 fizyka 14 matematyka 12
 3  9:55-10:40  matematyka 113 j.ang/j.ang 114/013 j.polski 213 chemia 14 chemia 015 wf-1/2/wf-2/2 AU inform/j.ang 215/116 j.polski 211 religia 111 matematyka 12 wos 115 geografia 10
 4 10:50-11:35  geografia 10 matematyka 113 techn/techn 215/116 j.polski 111 plastyka św. wf-1/2/wf-2/2 AU j.polski 211 j.ang/j.ang 013/116 j.polski 213 fizyka 14 historia 111 godz.wych 115
 5 11:50-12:35  j.ang/j.ang 114/116 inform/inform SP/215 historia 115 religia 111 matematyka 113 j.ang/j.ang 013/012 matematyka 12 geografia 10 historia 111 wf-1/2/wf-2/2 AU j.polski 211 j.polski 213
 6 12:50-13:35  religia 213 godz.wych 113 plastyka św. j.ang/j.ang 013/116 j.polski 211 informatyka 215 historia 111 biologia 115 matematyka 12 wf-1/2/wf-2/2 AU j.niemiecki 015 historia 113
 7 13:45-14:30                          j.angielski-1/2 116 godz.wych 12 wos 115         religia 213
 8 14:40-15:25                                                 
                                                   
Wtorek  1  8:00- 8:45  historia 111 j.polski 213 wos 10 fizyka 14         biologia 115 j.niemiecki 212 wf-1/2/wf-2/2 SA j.polski 211 j.ang/j.ang 111/114 chemia 015
 2  8:55- 9:40  plastyka ŚW. j.polski 213 biologia 115 historia 111 religia 015 matematyka 12 j.niem/j.niem 212/014 fizyka 14 wf-1/2/wf-2/2 SA godz.wych 10 matematyka 113 j.ang/j.ang 013/114
 3  9:55-10:40  godz.wych 113 j.niem/j.niem 212/114 j.polski 211 j.ang/j.ang 013/116 biologia 115 j.polski 213 fizyka 14 chemia 015 j.polski 12 historia 111 geografia 10 wf-1/2/wf-2/2 SA
 4 10:50-11:35  j.niem/j.niem 212/114 historia 111 j.ang/j.ang 013/116 geografia 10 matematyka 113 fizyka 14 j.polski 213 matematyka 12 religia 015 wos 211 biologia 115 wf-1/2/wf-2/2 SA
 5 11:50-12:35  fizyka 14 plastyka św. matematyka 113 matematyka 12 inform/j.niem 10 j.ang/j.ang 013/114 j.polski 213 wf-1/2/wf-2/2 SA chemia 015 muzyka ŚW. j.polski 211 j.polski 115
 6 12:50-13:35      matematyka 113 religia 111 godz.wych 10 j.polski 213 chemia 015 j.ang/inform 116/215 wf-1/2/wf-2/2 SA     matematyka 12 j.polski 211 j.niemiecki 212
 7 13:45-14:30                  wf-1/2/wf-2/2 SA religia 213 matematyka 12                    
 8 14:40-15:25                  wf-1/2/wf-2/2 SA     religia 213                    
                                                   
Środa  1  8:00- 8:45  biologia 115 j.ang/j.ang 013/111 j.polski 211 chemia 14 informatyka 215 matematyka 113 j.angielski-1/2 116 matematyka 12 j.angielski-1/2 114 wf-1/2/wf-2/2 HA j.niemiecki 113 j.niemiecki 212
 2  8:55- 9:40  chemia 015 biologia 115 j.ang/j.ang 013/116 j.polski 113 religia 10 j.niem/inform 212/215 j.polski 213 j.polski 211 fizyka 14 wf-1/2/wf-2/2 HA j.ang/j.ang 114/013 matematyka 12
 3  9:55-10:40  j.polski 12 religia 111 wf-1/2/wf-2/2 AU matematyka 113 fizyka 14 j.polski 115 muzyka ŚW. j.niem/inform 212/215 godz.wych 015 j.ang/j.ang 116/114 godz.wych 211 j.polski 213
 4 10:50-11:35  techn/techn 215/116 j.niem/j.niem 212/012 wf-1/2/wf-2/2 AU biologia 115 j.polski 213 historia 111 geografia 10 j.ang/j.ang 013/012 matematyka 12 religia 14 chemia 015 j.ang/j.ang 114/113
 5 11:50-12:35  j.ang/j.ang 114/012 techn/techn 215/116 historia 111 wf-1/2/wf-2/2 AU j.ang/j.ang 013/212 biologia 115 matematyka 10 religia 015 j.polski 213 j.polski 211 matematyka 113 historia 12
 6 12:50-13:35  matematyka 113 chemia 015 j.niemiecki 212 wf-1/2/wf-2/2 AU historia 111 geografia 10 godz.wych 015 biologia 115 historia 211 matematyka 12 muzyka ŚW. informatyka 215
 7 13:45-14:30                  j.niemiecki 212 wf-1/2/wf-2/2 HA j.angielski-2/2 116 historia 111         historia 113    
 8 14:40-15:25                      wf-1/2/wf-2/2 HA                        
                                                   
Czwartek  1  8:00- 8:45  inform/inform SP/215 wf-1/2/wf-2/2 SA j.polski 213 matematyka 12 j.ang/j.ang 013/111 j.niemiecki 212 fizyka 14     j.angielski-2/2   j.polski 211 wf-1/2/wf-2/2 HA religia 115
 2  8:55- 9:40  j.ang/j.ang 114/116 wf-1/2/wf-2/2 SA matematyka 113 j.polski 213 technika 215 wos 10 j.niem/j.niem 212/211 fizyka 14 matematyka 12 historia 111 wf-1/2/wf-2/2 HA muzyka ŚW.
 3  9:55-10:40  j.polski 213 j.ang/j.ang 114/013 geografia 10 j.niem/j.niem 212/116 biologia 115 godz.wych 015 wos 111 technika 215 wf-1/2/wf-2/2 SA religia 211 matematyka 113 matematyka 12
 4 10:50-11:35  j.niem/j.niem 212/114 historia 111 fizyka 14 wos 10 matematyka 113 j.ang/j.ang 013/116 technika 215 matematyka 12 wf-1/2/wf-2/2 SA chemia 015 religia 213 wos 115
 5 11:50-12:35  historia 111 matematyka 113 j.niemiecki-Ch 015 religia 012 wf-1/2/wf-2/2 SA matematyka 14 matematyka 12 geografia 10 j.polski 213 biologia 115 j.polski 211 wf-1/2/wf-2/2 HA
 6 12:50-13:35  matematyka 113 wos 10 religia 213 historia 111 wf-1/2/wf-2/2 SA plastyka św. chemia 015 j.polski 211 muzyka św. j.niemiecki 212 informatyka 215 wf-1/2/wf-2/2 HA
 7 13:45-14:30                  geografia 10 religia 113 historia 111 wf-1/2/wf-2/2 SA j.niemiecki 212            
 8 14:40-15:25                              wf-1/2/wf-2/2 SA                
                                                   
Piątek  1  8:00- 8:45  wos 10     matematyka 113 j.polski 211 j.ang/j.ang 013/116 j.polski 115 j.angielski-2/2 114 j.polski 213   212 informatyka 215 wf-1/2/wf-2/2 HA matematyka 12
 2  8:55- 9:40  j.polski 213 matematyka 113 j.ang/j.ang 013/012 j.niem/j.niem 212/015 wos 10 technika 215 j.polski 211 wos 111 matematyka 12 j.ang/j.ang 116/114 wf-1/2/wf-2/2 HA biologia 115
 3  9:55-10:40  religia 111 j.polski 211 inform/j.niem 214/212 j.ang/j.ang 013/012 matematyka 113 biologia 115 wf-1/2/wf-2/2 AU matematyka 12 j.polski 213 geografia 10 j.ang/j.ang 116/114 fizyka 14
 4 10:50-11:35  matematyka 113 religia 111 j.niem/inform 212/SP techn/techn 215/116 fizyka 14 geografia 10 wf-1/2/wf-2/2 AU j.ang/j.ang 013/114 biologia 115 matematyka 12 j.polski 211 j.polski 213
 5 11:50-12:35  wf-1/2/wf-2/2 AU chemia 015 godz.wych 111 inform/inform 215/SP historia 115 fizyka 14 geografia 10 religia 12 j.ang/j.ang 116/212 j.polski 211 matematyka 113 j.polski 213
 6 12:50-13:35  wf-1/2/wf-2/2 AU geografia 10 chemia 015     j.polski 211 historia 111 biologia 115 muzyka św. informatyka 215 j.niemiecki 212 religia 213 j.ang/j.ang 116/114
 7 13:45-14:30                  j.polski 211 matematyka 113 religia 10 historia 111 j.niemiecki 212