Prostokąt zaokrąglony: Open borders open minds

The Comenius Project
Open Borders — Open Minds

In July 2010 the Comenius project “Open Borders – Open minds” came to its end. Gimnazjum nr 1 worked on it together with Slovenia, Great Britain and Germany Its title reflects this significant development, and defines the principles of how these partner schools aimed to develop in their students an awareness of the history and traditions of Europe, how their culture relates to other cultures in their own or in other countries, and how that relationship has changed within living memory, as the European Union has evolved. Links between past and present, east and west, and old and young were explored and developed.

Students researched their recent history through the living memory of older members of their community, described the changes in Europe over the past 80 years. They shared their work through e-mails podcasts, drama, art, stories, and the production of a brochure.

The students took part in three unforgettable project visits in partner schools in Koluszki, Jesenice (Slovenia), Bremen (Germany) and London (UK).

W lipcu 20010 w Gimnazjum zakończyło 2-letni edukacyjny projekt międzynarodowy
pt.: „Otwarte granice, otwarte umysły” realizowany w ramach programu Comenius. W projekcie wzięły udział również szkoły ze Słowenii, Wielkiej Brytanii
i Niemiec.

Uczestnicząc w tym projekcie młodzież miała okazję poznać najnowszą historię swoich krajów oraz najważniejsze wydarzenia, które wpłynęły na otwarcie granic oraz jednoczenie się współczesnej Europy. Młodzież uczyła się od siebie nawzajem, odkrywała podobieństwa i różnice w historii naszych krajów.

Zadaniem uczniów było przeprowadzenie wywiadów
z żyjącymi świadkami historii, szczególnie tej po II wojnie światowej, dzielenie się swoją pracą poprzez podcasty, dramę, sztukę, opowiadania i wiersze oraz wspólną gazetkę.
W październiku 2008 pierwsza wizyta partnerska miała miejsce w Koluszkach, w marcu 2009 roku uczniowie mieli szansę odwiedzić partnerską szkołę w Słowenii. Listopad 2009 to wizyta w Bremie i podsumowanie i na zakończenie projektu
w marcu 2010 byliśmy Londynie.