Auto       Rejestracja

MENU

  

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Prawa ucznia

  Dokumenty szkolne

  Dla rodziców

  Oceny ucznia

  Plan lekcji

  Samorząd Uczniowski

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Profilaktyka

  Szkoła promująca zdrowie

  e-Akademia przyszłości

  język angielski

  język niemiecki

  w-f

  Projekty

  ABV4

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Kółka zainteresowań

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Bezpieczny komputer

  Rekrutacja

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Aktualności  

Informacja o pomocy materialnej dla uczniów w roku szk. 2014/15

stypendia1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy występują inne przyczyny, wpływające na sytuację rodziny jak np. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, dysfunkcje, wielodzietność, a także gdy rodzina jest niepełna.
Wnioski wraz z potwierdzeniem dyrektora szkoły i zaświadczeniami o dochodach należy złożyć do dn. 15 września 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, pokój nr 1. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy – do 456 zł netto na osobę w rodzinie.
Druki wniosków o przyznanie stypendium można otrzymać upedagoga szkolnego i wychowawcy klasy.

2. Osoby znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mogą ubiegać się również o zasiłek szkolny /wnioski do UM Koluszki, termin uzależniony od zdarzenia losowego/
Uwaga !!! W przypadku niemożności uzyskania zaświadczeń o dochodach rodziny można złożyć oświadczenie o dochodach. W przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o dochodach należy złożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej.

3. Dofinansowanie posiłków w stołówce szkolnej. W przypadku trudnej sytuacji życiowej rodziny rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o dofinansowanie posiłków w stołówce szkolnej /obiady i śniadania/. W tym celu należy jak najszybciej złożyć wnioski wraz z odpowiednią dokumentacją w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach, ul. Brzezińska 32.
Kryterium dochodowe – dochód miesięczny nie wyższy niż 684 zł netto na osobę w rodzinie. W uzasadnionych przypadkach rodzice/opiekunowie prawni/, którzy nie otrzymali dofinansowania z MGOPS, a ich sytuacja wymaga takiej formy pomocy, powinni skontaktować się z pedagogiem szkolnym lub kierownikiem świetlicy szkolnej.
Szczegółowych informacji o formach pomocy materialnej udziela pedagog szkolny.

Data: 03.09.2014

Plan dowożenia uczniów w I semestrze roku szkolnego 2013/14

gimbus

Pod poniższym linkiem prezentujemy rozkład dowożenia uczniów spoza Koluszek do szkół w I semestrze roku szkolnego 2014/15 - kliknij w to hiperłącze!
Na drugiej stronie rozkładu jazdy autobusów dostępne są również dane kontaktowe poszczególnych przewoźników realizujących dowóz uczniów.

Data: 28.08.2014

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15 odbędzie się w dniu 1 września 2014 r. o godz. 9.00 w auli Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.
Na stronie internetowej dostępny jest też nowy plan lekcji.
Dla uczniów dowożonych autobusami do szkoły prezentujemy pod tym linkiem plan kursowania autobusów w dniu 1 września 2014 r. na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15 - kliknij w to hiperłącze!

Data: 28.08.2014

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Koluszkach na rok szkolny 2014/15

Komisja Rekrutacyjna Gimnazjum nr 1 w Koluszkach przedstawia wyniki rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Koluszkach na rok szkolny 2014/15.
Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej (listy uczniów)

Data: 04.07.2014

Nagroda za najlepsze projekty edukacyjne

Przepisy oświatowe nakładają na gimnazjalistów różnorakie obowiązki i okazuje się, iż aby ukończyć szkołę nie wystarczy jedynie uzyskać pozytywnych ocen na świadectwie z każdego przedmiotu i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego, lecz również zrealizować tzw. projekt edukacyjny. Jest to swego rodzaju problem do rozwiązania, który może być zasugerowany przez nauczyciela danego przedmiotu, bądź zaproponowany przez samych uczniów. Projekt taki wykonuje się w grupach, których członkowie mają określone zadania do wykonania, a kończy się publiczną prezentacją w dowolnej formie i przed wybraną grupą odbiorców.
W tym roku Dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Koluszkach postanowiła stworzyć warunki zdrowej rywalizacji między poszczególnymi grupami ogłaszając konkurs na najlepiej zrealizowany projekt edukacyjny. Jednym z powodów podjęcia takiej decyzji był fakt, że w poprzednich latach większość prac uczniów ograniczała się głównie do prezentacji multimedialnej, której sposób zaprezentowania szerszej grupie odbiorców pozostawiał wiele do życzenia. A przecież możliwości jest tak wiele, jak wiele pomysłów tkwi w kreatywnych umysłach młodzieży.

Data: 25.06.2014

Czytaj więcej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Następny >>

Content Management Powered by CuteNews