Auto       Rejestracja

MENU

  

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Prawa ucznia

  Dokumenty szkolne

  Dla rodziców

  Oceny ucznia

  Plan lekcji

  Samorząd Uczniowski

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Profilaktyka

  Szkoła promująca zdrowie

  e-Akademia przyszłości

  język angielski

  język niemiecki

  w-f

  Projekty

  ABV4

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Kółka zainteresowań

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Bezpieczny komputer

  Rekrutacja

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Aktualności  

Kolejne warsztaty z udziałem studentów z AIESEC

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach współpracuje z największą na świecie organizacją studencką AIESEC już od kilku lat i corocznie goście z odległych krajów prowadzą warsztaty w języku angielskim dotyczące państw, z których pochodzą. W dniach 29.09-3.10.2014 mieliśmy przyjemność gościć Hien z Wietnamu, Michaela z Egiptu oraz Shaghayegh z Iranu. Uczniowie naszego gimnazjum oraz szkoły podstawowej mieli zatem okazję doświadczyć międzynarodowej atmosfery na lekcjach języka angielskiego, a jednocześnie sprawdzić swoje umiejętności językowe. Studenci odkryli przed nami kulturę, historię i przyrodę swoich państw. Wietnamska kuchnia, egipskie hieroglify, irańskie krajobrazy, pisanie po arabsku czy persku - to tylko niektóre elementy kulturowe, które przygotowali dla nas nasi goście.

Data: 19.10.2014

Czytaj więcej ...

Ogłoszenie

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach uprzejmie informuje, że kurs "Być jak Leonardo" jest komercyjną ofertą Instytutu Skutecznej Edukacji z siedzibą w Gdańsku, adresowanym wyłącznie do zainteresowanych rodziców.
Zajęcia oferowane przez firmę nie są związane z działalnością edukacyjną Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.
Szkoła nie zawarła dotychczas żadnej umowy z firmą i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne umowy zawarte przez Państwa z przedstawicielem ISE.

p.o. Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

Danuta Pecyna

Data: 17.10.2014

Informacja o pomocy materialnej dla uczniów w roku szk. 2014/15

stypendia1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy występują inne przyczyny, wpływające na sytuację rodziny jak np. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, dysfunkcje, wielodzietność, a także gdy rodzina jest niepełna.
Wnioski wraz z potwierdzeniem dyrektora szkoły i zaświadczeniami o dochodach należy złożyć do dn. 15 września 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, pokój nr 1. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy – do 456 zł netto na osobę w rodzinie.
Druki wniosków o przyznanie stypendium można otrzymać upedagoga szkolnego i wychowawcy klasy.

2. Osoby znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mogą ubiegać się również o zasiłek szkolny /wnioski do UM Koluszki, termin uzależniony od zdarzenia losowego/
Uwaga !!! W przypadku niemożności uzyskania zaświadczeń o dochodach rodziny można złożyć oświadczenie o dochodach. W przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o dochodach należy złożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej.

3. Dofinansowanie posiłków w stołówce szkolnej. W przypadku trudnej sytuacji życiowej rodziny rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o dofinansowanie posiłków w stołówce szkolnej /obiady i śniadania/. W tym celu należy jak najszybciej złożyć wnioski wraz z odpowiednią dokumentacją w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koluszkach, ul. Brzezińska 32.
Kryterium dochodowe – dochód miesięczny nie wyższy niż 684 zł netto na osobę w rodzinie. W uzasadnionych przypadkach rodzice/opiekunowie prawni/, którzy nie otrzymali dofinansowania z MGOPS, a ich sytuacja wymaga takiej formy pomocy, powinni skontaktować się z pedagogiem szkolnym lub kierownikiem świetlicy szkolnej.
Szczegółowych informacji o formach pomocy materialnej udziela pedagog szkolny.

Data: 03.09.2014

Plan dowożenia uczniów w I semestrze roku szkolnego 2013/14

gimbus

Pod poniższym linkiem prezentujemy rozkład dowożenia uczniów spoza Koluszek do szkół w I semestrze roku szkolnego 2014/15 - kliknij w to hiperłącze!
Na drugiej stronie rozkładu jazdy autobusów dostępne są również dane kontaktowe poszczególnych przewoźników realizujących dowóz uczniów.

Data: 28.08.2014

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15 odbędzie się w dniu 1 września 2014 r. o godz. 9.00 w auli Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.
Na stronie internetowej dostępny jest też nowy plan lekcji.
Dla uczniów dowożonych autobusami do szkoły prezentujemy pod tym linkiem plan kursowania autobusów w dniu 1 września 2014 r. na rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15 - kliknij w to hiperłącze!

Data: 28.08.2014

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 Następny >>

Content Management Powered by CuteNews